Workshop Transformatiespel

Transformatiespel Workshop 01

Wat is het Transformatiespel?

Het Transformatiespel is een lichtvoetig, krachtig en diepgaand middel om stil te staan bij je eigen levenspad en stappen te zetten tot verandering. Het ziet eruit als een gewoon gezelschapsspel met speelbord, pionnen, kaartjes en dobbelsteen. Het gaat echter niet om een spelletje of tijdverdrijf. Het spelen van het Transformatiespel kan een bewuste stap zijn in een diepgaand veranderingsproces.

In het Transformatiespel bepalen de spelers van tevoren een doel waarmee ze het spel willen spelen. Vaak is dit een vraag waar iemand inzicht in of helderheid over wil krijgen, het zetten van bepaalde stappen of het bereiken van de gewenste situatie.

 

" Verruimt je inzicht, verdiept je bewustzijn! "

Aan het begin wisselen de spelers de doelen met elkaar uit en er wordt aandacht besteed aan een zo helder mogelijke formulering. Hoe helderder de vraagstelling, hoe helderder de antwoorden die het spel geeft.

Het Transformatiespel is een spel waarmee je op een plezierige manier kunt leren begrijpen hoe je je levensspel speelt en hoe je daarin veranderingen kunt aanbrengen.
Het gaat erom hoe je je eigen leven bekijkt en welke ervaringen je daarin creëert.
Hoe je op die ervaringen reageert en hoe je je verkregen inzichten voor je eigen groei kunt aanwenden.

Met behulp van dit Spel kun je je meer bewust worden van je sterke kanten en je kunt belangrijke lessen leren die je kennis over de manier waarop je functioneert op het Lichamelijke, Emotionele, Mentale en Spirituele vlak kunnen verdiepen.

Het Spel kan ook gebruikt worden als een krachtig werkend instrument, bij het oplossen van problemen en het bereiken van gestelde doelen.

Transformatiespel, engelenkaartjes

Door het aanreiken van nieuwe gezichtspunten ten aanzien van bij jou levende levensvraagstukken, helpt het Spel je om duidelijkheid te krijgen omtrent je oude overtuigingen en houdingen, en bij het veranderen van je reactiepatronen. Het Spel prikkelt je creativiteit en laat je eigen kracht en je mogelijkheden duidelijk worden.

Het Transformatiespel is geschikt voor één, twee, drie of vier spelers. De stimulerende en informatieve opzet van het Spel bevordert het open zijn, het samenwerken en het samen delen. Het laat je je levenspad zien en hoe je daarop groeit. Het geeft je heldere feedback over hoe je je intuïtie en je vrije wil gebruikt; het helpt je om je beoordelingsvermogen te scherpen bij het stellen van prioriteiten en het herkennen van en putten uit waardevolle hulpbronnen binnenin jezelf. Door het spelen van het Transformatiespel kun je makkelijker nieuwe dimensies in je leven ontdekken en kun je veranderingen toelaten.

Transformatiespel. Gevulde 3e niveau geel mentaal

Datums:

Zondag 24 maart 2023

Of zaterdag 27 april 2024

Of zondag 19 mei 2024

Van 13u30 tot ongeveer 16u30
(met mogelijke uitloop als dat nodig is).

Maximaal 4 personen.

Prijs: € 57 per persoon.

Footer HGC 2020 - 2
Winkelwagen